سیستم اتوماسیون تغذیه و افزایش اعتبار اینترنتی دانشگاه شهید چمران

 نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 
   
         
(اطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاعيه مهم ) جهت انتخاب صبحانه هفتگي،کليدصبحانه پنج شنبه راانتخاب نماييد...................سامانه اتوماسيون تغذيه جهت رزرو غذاي 14/1/94 به بعدفعال است
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                                                                                       Version : 7.269