سیستم اتوماسیون تغذیه و افزایش اعتبار اینترنتی دانشگاه شهید چمران اهواز
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید.
  نام کاربری
  کلمه عبور

لطفا کد تصویر را وارد نمایید


   (((اطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاعيه)))ضمن تبريک سال نو ؛ رزرو غذا جهت شنبه 15 فروردين تا آخر هفته مورد نظر امکانپذير است( تاريخ تحرير24/12/1393)