سیستم اتوماسیون تغذیه و افزایش اعتبار اینترنتی دانشگاه شهید چمران اهواز
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید.
  نام کاربری
  کلمه عبور

لطفا کد تصویر را وارد نمایید


   (((اطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاعيه)))رزرو ناهار جهت هفته آينده فقط در سلف کشاورزي تا قبل از ساعت 14 چهارشنبه امروز تمديد شد