سیستم اتوماسیون تغذیه و افزایش اعتبار اینترنتی دانشگاه شهید چمران اهواز
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید.
  نام کاربری
  کلمه عبور

لطفا کد تصویر را وارد نمایید


   (((اطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاعيه)))سلف خوابگاه قدس باز است.....