• 1400/05/24-عدم توزیع غذا در سلف های دانشگاه
 • عدم توزیع غذا در سلف های دانشگاه
  دانشجویان گرامی بدلیل تعطیلی رسمی از مورخ 1400/05/25 الی 1400/05/30 غذا در سلف های دانشگاه توزیع نمیشود، توزیع غذا فقط در خوابگاه ها انجام میشود.
 • 1397/06/18-راهنمای ورود اولیه به سامانه تغذیه
 • راهنمای ورود اولیه به سامانه تغذیه
  دانشجویان محترم با توجه به تغییر سامانه تغذیه جهت ورود اولیه به پروفایل خود نام کاربری(شماره دانشجویی) و کلمه عبور 1 می باشد
 • 1397/06/18-تمدید تاریخ اعتبار کارت تغذیه
 • تمدید تاریخ اعتبار کارت تغذیه
  دانشجویان محترم جهت تمدید تاریخ اعتبار کارت تغذیه با همراه داشتن پرینت انتخاب واحد مهر شده از آموزش دانشکده به اداره تغذیه مراجعه فرمایید.