• 1397/06/29-خرید غذا روزفروش
 • خرید غذا روزفروش

  دانشجویانی که موفق به رزرو هفتگی غذا نشدن از شنبه به صورت روزانه همزمان با ساعت توزیع غذا می تواند جهت خرید غذا روزفروش از طریق سامانه تغذیه اقدام به خرید کنند.
  دانشجویان عزیز نحوه استفاده از دستگاه تحویل غذا و نحوه استفاده از سامانه کالینان در سامانه تغذیه قرار گرفته است لطفا راهنمای استفاده از سیستم اتوماسیون تغذیه کالینان را دانلود فرمایید.

 • 1397/06/18-راهنمای ورود اولیه به سامانه تغذیه
 • راهنمای ورود اولیه به سامانه تغذیه
  دانشجویان محترم با توجه به تغییر سامانه تغذیه جهت ورود اولیه به پروفایل خود نام کاربری(شماره دانشجویی) و کلمه عبور 1 می باشد
 • 1397/06/18-تمدید تاریخ اعتبار کارت تغذیه
 • تمدید تاریخ اعتبار کارت تغذیه
  دانشجویان محترم جهت تمدید تاریخ اعتبار کارت تغذیه با همراه داشتن پرینت انتخاب واحد مهر شده از آموزش دانشکده به اداره تغذیه مراجعه فرمایید.